• Δευ - Κυρ από 8.00 πμ με 8.00 μμ
  • Αθήνα, Νότια προάστεια

Το Υπουργείο Υγείας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και λόγω της εποχικής αύξησης των κρουσμάτων ιογενούς αιτιολογίας,(εποχική γρίπη,COVID-19, κ.α) κρίνει σκόπιμο και απαραίτητο την υπενθύμιση βασικών κανόνων υγιεινής που πρέπει να τηρούνται σε όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στεριάς, θάλασσας και αέρα και στους επιβατικούς σταθμούς αυτών, με βασικό στόχο την προστασία και διασφάλιση της Ατομικής Υγείας επιβατών και εργαζομένων και κατ’ επέκταση της Δημόσιας Υγείας.

Πιο συγκεκριμένα:

- Όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και όλοι οι χώροι των επιβατικών σταθμών να διατηρούνται πάντα καθαροί. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στην τήρηση τακτικού προγράμματος καθαρισμού και εφαρμογής απολύμανσης και όταν κρίνεται αναγκαίο να διεξάγεται και έκτακτος καθαρισμός και εφαρμογή απολύμανσης. Τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιούνται να είναι εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ. Λόγω της ραγδαίας αύξησης των κρουσμάτων ιογενούς αιτιολογίας, προτείνεται η εντατικοποίηση των προγραμμάτων καθαρισμού και απολύμανσης.

- Σχολαστική καθαριότητα και απολύμανση πρέπει να εφαρμόζεται ιδιαίτερα στις χειρολαβές και τα στηρίγματα, από όπου κρατούνται οι επιβάτες, καθώς και στους διακόπτες ειδοποίησης στάσης.

- Να διενεργείται συχνός αερισμός των οχημάτων.

- Να εφαρμόζεται τακτικό πρόγραμμα καθαρισμού και απολύμανσης στα συστήματα αερισμού και κλιματισμού όλων των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς καθώς και σε όλους τους χώρους των επιβατικών σταθμών. Τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιούνται να είναι εγκεκριμένα από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων.

- Όλες οι εσωτερικές επιφάνειες των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και των χώρων των επιβατικών σταθμών να διατηρούνται καθαρές και χωρίς φθορές, ώστε να αποτρέπεται η συγκέντρωση μικροοργανισμών και εντόμων υγειονομικής σημασίας, όπως π.χ. παρασίτων, μυκήτων, μυγών, κουνουπιών, κατσαρίδων κ.α., τα οποία δυνητικώς μπορούν να εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για την Ατομική και τη Δημόσια Υγεία.

- Οι υπάρχοντες χώροι υγιεινής (τουαλέτες) να είναι εφοδιασμένοι με χαρτί υγείας, σαπούνι για την πλύση των χεριών και χαρτί για το στέγνωμα των χεριών.

- Για την αποφυγή εμφάνισης εντόμων και παρασίτων υγειονομικής σημασίας (κατσαρίδες, κουνούπια, μύγες, κοριοί, ψύλλοι, κ.α.) ή τρωκτικών, είναι απαραίτητο να πραγματοποιείται εντομοκτονία – μυοκτονία από εξειδικευμένο συνεργείο, με εγκεκριμένα σκευάσματα (όπως αυτά προβλέπονται και εγκρίνονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων).

- Σε περιπτώσεις που τα οχήματα χρησιμοποιούνται πέραν του σκοπού τους, για την εξυπηρέτηση έκτακτων αναγκών και γεγονότων, από τα οποία δύναται να επηρεαστεί δυσμενώς η Δημόσια Υγεία, απαιτείται η διενέργεια έκτακτου καθαρισμού, αερισμού και απολύμανσης αυτών, προτού δοθούν ξανά στην εκτέλεση των προγραμματισμένων δρομολογίων τους.

- Τέλος, υπενθυμίζουμε την εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας στους χώρους των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες παρακαλούνται για τις ενέργειές τους στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών παρακαλείται για την σχετική ενημέρωση των αρμόδιων εποπτευόμενων φορέων του.


ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΜΙΚΡΟΒΙΑ / ΠΑΡΑΣΙΤΑ; ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ΑΜΕΣΑ