• Δευ - Κυρ από 8.00 πμ με 8.00 μμ
  • Αθήνα, Νότια προάστεια

Έντομο  αποθηκών θεωρείται  κάθε  είδος  εντόμου  που  προσβάλλει  και ζημιώνει ένα προϊόν και μπορεί να αναπτυχθεί και να αναπαραχθεί σε ένα χώρο που φιλοξενεί για αρκετό χρονικό διάστημα γεωργικά προϊόντα ή τρόφιμα. Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά των εντόμων αποθηκών είναι η μεγάλη και ταχύτατη εξάπλωσή τους, οι πολλές γενεές το χρόνο και η προσβολή μεγάλης ποσότητας σπόρων και συναφών προϊόντων από ένα άτομο (Μπουχέλος 1985). Οι απώλειες που μπορεί να προκαλέσει ένα έντομο αποθηκών είναι ανεπανόρθωτες.

Τα σπουδαιότερα έντομα αποθηκών είναι τα εξής:

ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΑ

Ephestia kuehniella

Plodia interpunctella

Sitotroga cerealella

ΚΟΛΕΟΠΤΕΡΑ

Τribolium confusum
(σκαθάρι των αλεύρων)

Sitophilus granaries
(σιταρόψειρα)

Oryzaephilus surinamensis
(πριονωτό σκαθάρι δημητριακών)

Rhyzopertha dominica
(σκαθάρι του ρυζιού)

Cryptolestes spp.

Lasioderma serricorne 

Αντιμετώπιση

Οι πιο διαδεδομένες μέθοδοι αντιμετώπισης των εντόμων αποθηκών είναι με υπολειματικό ψεκασμό (με ψεκαστήρα χαμηλής πίεσης, με χρήση fogger ή με εφαρμογές υποκαπνισμού (fumigation).

Πρόληψη - Έλεγχος

Γίνεται με φερομονικές παγίδες μεγάλης προσελκυστικότητας. Αυτές οι παγίδες έλκουν τα έντομα και τα παγιδεύουν. Σε περιπτώσεις που ο πληθυσμός των εντόμων αποθηκών είναι μεγάλος, πρέπει άμεσα να γίνει ψεκασμός με εντομοκτόνο.


ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΜΙΚΡΟΒΙΑ / ΠΑΡΑΣΙΤΑ; ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ΑΜΕΣΑ